Wednesday, 28/10/2020 - 21:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS xã Bình An
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THCS

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THCS

Tham khảo mẫu giáo án, giáo án hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THCS

TÌM HIỂU NỘI DUNG

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

CHO HỌC SINH THCS

 

8 BƯỚC THIẾT KẾ ĐỂ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo được gọi là thiết bị hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) cụ thể. Đây là việc quan trọng, quyết định tới một phần sự thành công của hoạt động".

Việc thiết kế các HĐTNST cụ thể được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Xác định nhu cầu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Công việc này bao gồm một số việc:

Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình giáo dục, nhà giáo dục cần tiến hành khảo sát nhu cầu, điều kiện tiến hành.

Xác định rõ đối tượng thực hiện. Việc hiểu rõ đặc điểm học sinh tham gia vừa giúp nhà giáo dục thiết kế hoạt động phù hợp đặc điểm lứa tuổi, vừa giúp có các biện pháp phòng ngừa những đáng tiếc có thể xảy ra cho học sinh.

Bước 2: Đặt tên cho hoạt động

Đặt tên cho hoạt động là một việc làm cần thiết vì tên của hoạt động tự nó đã nói lên được chủ đề, mục tiêu, nội dung, hình thức của hoạt động.

Tên hoạt động cũng tạo ra được sự hấp dẫn, lôi cuốn, tạo ra được trạng thái tâm lý đầy hứng khởi và tích cực của học sinh. Vì vậy, cần có sự tìm tòi, suy nghĩ để đặt tên hoạt động sao cho phù hợp và hấp dẫn.

Việc đặt tên cho hoạt động cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Rõ ràng, chính xác, ngắn gọn.

- Phản ánh được chủ đề và nội dung của hoạt động.

- Tạo được ấn tượng ban đầu cho học sinh

Tên hoạt động đã được gợi ý trong bản kế hoạch HĐTNST, nhưng có thể tùy thuộc vào khả năng và điều kiện cụ thể của từng lớp để lựa chọn tên khác cho hoạt động.

Giáo viên cũng có thể lựa chọn các hoạt động khác ngoài hoạt động đã được gợi ý trong kế hoạch của nhà trường, nhưng phải bám sát chủ đề của hoạt động và phục vụ tốt cho việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của một chủ đề, tránh xa rời mục tiêu.

Bước 3: Xác định mục tiêu của hoạt động

Mỗi hoạt động đều thực hiện mục đích chung của mỗi chủ đề theo từng tháng nhưng cũng có những mục tiêu cụ thể của hoạt động đó.

Mục tiêu của hoạt động là dự kiến trước kết quả của hoạt động.

Các mục tiêu hoạt động cần phải được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp; phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị.

Nếu xác định đúng mục tiêu sẽ có các tác dụng là:

- Định hướng cho hoạt động, là cơ sở để chọn lựa nội dung và điều chỉnh hoạt động

- Căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động

- Kích thích tính tích cực hoạt động của thầy và trò

Tùy theo chủ đề của HĐTNST ở mỗi tháng, đặc điểm HS và hoàn cảnh riêng của mỗi lớp mà hệ thống mục tiêu sẽ được cụ thể hóa và mang màu sắc riêng.

Khi xác định được mục tiêu cần phải trả lời các câu hỏi sau:

- Hoạt động này có thể hình thành cho học sinh những kiến thức ở mức độ nào? (Khối lượng và chất lượng đạt được của kiến thức?)

- Những kỹ năng nào có thể được hình thành ở học sinh và các mức độ của nó đạt được sau khi tham gia hoạt động?

- Những thái độ, giá trị nào có thể được hình thành hay thay đổi ở học sinh sau hoạt động?

Bước 4: Xác định nội dung và phương pháp, phương tiện, hình thức của hoạt động

Mục tiêu có thể đạt được hay không phụ thuộc vào việc xác định đầy đủ và hợp lý những nội dung và hình thức của hoạt động.

Trước hết, cần căn cứ vào từng chủ đề, các mục tiêu đã xác định, các điều kiện hoàn cảnh cụ thể của lớp, của nhà trường và khả năng của học sinh để xác định các nội dung phù hợp cho các hoạt động. Cần liệt kê đẩy đủ các nội dung hoạt động phải thực hiện.

Từ nội dung, xác định cụ thể phương pháp tiến hành, xác định những phương tiện cần có để tiến hành hoạt động. Từ đó lựa chọn hình thức hoạt động tương ứng.

Có thể một hoạt động nhưng có nhiều hình thức khác nhau được thực hiện đan xen hoặc trong dó có một hình thức nào đó là chủ đạo, còn hình thức khác là phụ trợ.

Ví dụ: “Thảo luận về việc phát huy truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo”. Hình thức thảo luận là chủ đạo, có thể xen kẽ hình thức văn nghệ, trò chơi hoặc đố vui.

Trong “Diễn đàn tuổi trẻ với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, nên chọn hình thức báo cáo, trình bày, thuyết trình về vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc làm chính, kết hợp với thi đàn, hát dân ca, trò chơi dân gian hoặc gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu… để tăng tính đa dạng, tính hấp dẫn cho diễn đàn.

Bước 5: Lập kế hoạch

Nếu chỉ tuyên bố về các mục tiêu đã lựa chọn thì nó vẫn chỉ là những ước muốn và hy vọng, mặc dù có tính toàn, nghiên cứu kỹ lưỡng. Muốn biến các mục tiêu thành hiện thực thì phải lập kế hoạch.

Lập kế hoạch để thực hiện hệ thống mục tiêu tức là tìm các nguồn lực (nhân lực – vật lực – tài liệu) và thời gian, không gian… cần cho việc hoàn thành các mục tiêu.

Chi phí về tất cả các mặt phải được xác định. Hơn nữa phải tìm ra phương án chi phí ít nhất cho việc thực hiên mỗi một mục tiêu. Vì đạt được mục tiêu với chi phí ít nhất là để đạt được hiệu quả cai nhất trong công việc. Đó là điều mà bất kỳ người quản lý nào cũng mong muốn và cố gắng đạt được.

Tính cân đối của kế hoạch đòi hỏi giáo viên phải tìm ra đủ các nguồn lực và điều kiện để thực hiện mỗi mục tiêu. Nó cũng không cho phép tập trung các nguồn lực và điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu này mà bỏ mục tiêu khác đã lựa chọn.

Cân đối giữa hệ thống mục tiêu với các nguồn lực và điều kiện thực hiện chúng, hay nói khác đi, cân đối giữa yêu cầu và khả năng đòi hỏi người giáo viên phải nắm vững khả năng mọi mặt, kể cả các tiềm năng có thể có, thấu hiểu từng mục tiêu và tính toán tỉ mỉ việc đầu tư cho mỗi mục tiêu theo một phương án tối ưu.

Bước 6: Thiết kế chi tiết hoạt động trên bản giấy

Trong bước này, cần phải xác định:

Có bao nhiêu việc cần phải thực hiện?

Các việc đó là gì? Nội dung của mỗi việc đó ra sao?

Tiến trình và thời gian thực hiện các việc đó như thế nào?

Các công việc cụ thể cho các tổ, nhóm, các cá nhân.

Yêu cầu cần đạt được của mỗi việc.

Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình hoạt động

Rõ soát, kiểm tra lại nội dung và trình tự của các việc, thời gian thực hiện cho từng việc, xem xét tính hợp lý, khả năng thực hiện và kết quả cần đạt được.

Nếu phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lý ở khâu nào, bước nào, nội dung nào hay việc nào thì kịp thời điều chỉnh.

Cuối cùng, hoàn thiện bản thiết kế chương trình hoạt động và cụ thể hóa chương trình đó bằng căn bản. Đó là giáo án tổ chức hoạt động.

Bước 8: Lưu trữ kết quả hoạt động vào hồ sơ của học sinh.

 

 

 

MẪU GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Ngày soạn:                                                         Ngày thực hiện:

TÊN CHỦ ĐỀ:

I.Mục tiêu

1. Kiến thức: Mục này cần nêu rõ những hiểu biết, kiến thức mà học sinh có thể đạt được sau khi tham gia hoạt động. Việc xác định mục tiêu về nhận thức thường được diễn đạt bằng các cụm từ: “Biết”, “hiểu”, “áp dụng”/ “vận dụng”, “phân tích”, “tổng hợp”, “phân biệt”. “đánh giá”.

Ví dụ:

2. Thái độ: Nêu rõ tinh thần, thái độ mới tích cực của học sinh

3.Kỹ năng: Nêu rõ những kỹ năng, năng lực học sinh cần đạt được

II.Nội dung

*Nội dung 1: Tên hoạt động (diễn đạt ngắn gọn)

* Nội dung 2: Tên hoạt động (diễn đạt ngắn gọn)

*.Nội dung 3: Tên hoạt động (diễn đạt ngắn gọn)

* Nội dung 4: Tên hoạt động (diễn đạt ngắn gọn)

Lưu ý: Phần này mô tả một cách ngắn gọn tên các nội dung trong hoạt động, nhằm cho người đọc giáo án này hình dung được cấu trúc tổng thể bao gồm những hoạt động nào. Có thể quan niệm mỗi nội dung chính này tương đương với hoạt động trong phần IV.

III.Công tác chuẩn bị

 1. Giáo viên
 2. Học sinh

IV.Tổ chức hoạt động

Hoạt động 1: Tên hoạt động

 1. Mục tiêu
 2. Cách tiến hành

Mô tả cụ thể các bước tiến hành hoạt động

 • Bước 1
 • Bước 2
 • Bước 3

*Kết luận về hoạt động

Hoạt động 2: Tên hoạt động

 1. Mục tiêu
 2. Cách tiến hành

Mô tả cụ thể các bước tiến hành hoạt động

 • Bước 1
 • Bước 2
 • Bước 3

*Kết luận về hoạt động

Hoạt động 3: Tên hoạt động

 1. Mục tiêu
 2. Cách tiến hành

Mô tả cụ thể các bước tiến hành hoạt động

 • Bước 1
 • Bước 2
 • Bước 3

*Kết luận về hoạt động

                               (Lưu ý số hoạt động tùy thuộc vào từng bài)

V.Tổng kết và hướng dẫn học sinh học tập

*Tổng kết

 • Yêu cầu học sinh chia sẻ về những thu hoạch của mình:

+ Những hiểu biết về nội dung chủ đề học tập;

+ Những bài học, những kinh nghiệm đáng nhớ cho bản thân sau khi thamh gia hoạt động học tập;

+ Suy nghĩ, ý thức được hình thành sau khi tham gia hoạt động học tập;

 • Giáo viên bổ sung và chốt lại những nội dung, thông điệp chính, nhận xét chung về tinh thần, thái độ của học sinh, những vấn đề cần rút kinh nghiệm

*Hướng dẫn học sinh học tập

 • Gợi ý học sinh đọc thêm, luyện tập bổ sung, khuyến khích tìm kiếm tư liệu và chỉ dẫn thư mục bổ ích, nếu lên những giả thuyết hoặc luận điểm có tính vấn đề để động viên các em suy nghĩ tiếp tục trong quá trình học tập sau bài học;
 • Giao bài tập (nhiệm vụ học tập) về nhà để học sinh thực hiện.

VI.Đánh giá kết quả hoạt động.

 • Mức độ kiến thức đạt được.
 • Mức độ thái độ đạt được.

Mức độ kĩ năng đạt được.

 

GIÁO ÁN THAM KHẢO 1

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Ngày soạn: 

GIÁO ÁN HOẠT  ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN SINH HỌC 8

CHỦ ĐỀ:  PHÒNG CHỐNG CÒI XƯƠNG Ở TUỔI THIẾU NIÊN.

I.Mục tiêu:

-Biết được cấu tạo, thành phần hóa học và tính chất của xương.

-Tiến hành được các thí nghiệm về xương để phát hiện được thành phần hóa học và tính chất của xương.

-Biết được nguyên nhân và biện pháp phòng chống bệnh còi xương ở lứa tuổi thiếu niên, giải thích được các hiện tượng trong thực tế.

-Xây dựng sản phẩm tuyên truyền về phòng chống còi xương cho lứa tuổi thiếu niên.

II.Nội dung và hình thức tổ chức

1.Nội dung:

-Kết hợp với trạm y tế xã để các em tham quan, tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân bệnh còi xương.

-Làm thí nghiệm tìm hiểu về xương để phát hiện được thành phần hóa học và tính chất của xương.

-Thi tuyên truyền về phòng chống còi xương cho lứa tuổi thiếu niên.

2.Hình thức

Tổ chức cho học sinh khối 8 gồm 3 lớp  8A, 8B, 8C, mỗi lớp thành lập một đội thi “Tuyên truyền về phòng chống còi xương cho lứa tuổi thiếu niên”.

III.Chuẩn bị hoạt động

-Địa điểm: tại văn phòng trường THCS Hưng Đồng- Thành Phố Hà Tĩnh

-Thành phần: BGH nhà trường, tổng phụ trách đội, GVCN 3 lớp 8, GV phụ trách bộ môn, nhân viên y tế trường học, học sinh khối 8.

-Cơ sở vật chất: Máy tính, máy chiếu, giấy Ao, bút, các dụng cụ để HS làm thí nghiệm: đèn cồn, giấm hoặc axit HCl 10%, đùi ếch, quả cân có khối lượng khác nhau, cốc. Đoạn dây đồng 1 đầu quấn chặt vào que bằng tre, gỗ, đầu kia quấn vào xương.

Một panh để gắp xương, 1 đèn cồn, 1 cốc 500ml để đựng nước lã để rửa xương, 1 cốc đựng HCl 10% .

IV.Tiến hành hoạt động

Hoạt động 1:

 Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin.

a. Chia mỗi lớp thành 2 nhóm: Tìm kiếm thông tin từ SGK bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương.

Từng cá nhân  trong nhóm tập trung đọc sách để thu nhận các thông tin sau:

Kết luận1:về cấu tạo và chức năng của xương dài:

Cấu tạo

* Đầu xương :

- Hai đấu là mô xương xốp có các nan xương.

- Bọc hai đầu là lớp sụn.

 

* Thân xương: Gồm 3 phần :

- Màng xương, mô xương cứng , khoang xương.

 

Chức năng

- Giảm ma sát trong khớp xương.

- Phân tán lực tác dụng

- Tạo các ô chứa tuỷ đỏ của xương.

 

- Giúp xương phát triển to về bề ngang.

- Chịu lực đảm bảo vững chắc.

- Chứa tuỷ đỏ ở trẻ em, sinh hồng cầu, chứa tuỷ vàng ở người lớn.

 

Kết luận 2: về cấu tạo của xương ngắn và xương dẹt :

 - Không có cấu tạo hình ống.

 - Bên ngoài là mô xương cứng.

 - Bên trong  lớp mô xương cứng là mô xương xốp gồm nhiều nan xương và hốc trống nhỏ.

Kết luận 3;

- Xương to ra là nhờ các tế bào màng xương phân hoá tạo tế bào mới đẩy vào trong và hoá xương.

- Xương dài ra là nhờ sụn tăng trưởng.

Kết luận 4:

- Xương được cấu tạo từ  các chát hữu cơ gọi là chất cốt giao.

- Các chất khoáng chủ yếu là can xi.

b.Hướng dẫn học sinh về nhà tìm thông tin từ các nguồn khác: Thảo luận nhóm về nguyên nhân gây còi xương ở lứa tuổi 12-16, thống nhất lựa chọn từ khóa để tìm kiếm sâu hơn, rộng hơn những thông tin về xương trên mạng internet và phân công thành viên tìm kiếm.

Hoạt động 2(Học sinh làm ở nhà):

Tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

-HS tiến hành các  thí nghiệm 1,2,3 ở trang 45,46 sách hoạt động trải nghiệm ST lớp 8.

-GV bộ môn quan sát các nhóm phát hiện khó khăn để giúp đỡ hs.

-GV bộ môn lưu ý: Hỏi học sinh các vấn đề phát sinh trong thí nghiệm, học sinh giải thích các hiện tượng thực tế:

*Người già dễ bị gãy xương khi ngã hơn người trưởng thành và trẻ nhỏ? Bởi vì mỗi lứa tuổi khác nhau, xương lại có cấu tạo về thành phần khác nhau. ở người già, lượng cốt giao trong xương giảm trong khi muối canxi lại nhiều, nên xương giòn, dễ gẫy. còn ở lứa tuổi thanh thiếu niên, lượng cốt giao nhiều, nên xương đàn hồi, dẻo dai, chắc khỏe hơn.

*Trẻ em dễ bị vòng kiềng?  Trẻ bị còi xương do thiếu vitamin D là nguyên nhân chính dẫn đến vòng kiềng.Trẻ tập đứng, tập đi quá sớm. Trẻ béo phì, có cân nặng quá tải đối với đôi chân. Do thói quen sinh hoạt một số vùng không tốt như: địu trẻ trên lưng, trẻ thường xuyên phải cưỡi ngựa, lừa…

*Tại sao có thóp trên đầu các bé mới sinh? Phần thóp trước có hình thoi, là khe hở giữa xương trán và xương đỉnh đầu. Phần thóp sau lại có hình tam giác, là khe hở giữa xương đỉnh đầu và xương chẩm.

*Tại sao lại nói còi xương không chỉ ở người còi cọc mà cả những người bụ bẫm? Ai dễ bị thiếu can xi, thiếu can xi gây ảnh hưởng gì?

Nguyên nhân gây ra còi xương ở trẻ chủ yếu là do thiếu vitamin D. Do mẹ kiêng cữ cho bé quá kỹ, ít cho con tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay chế độ ăn uống không cân đối –quá mặn hay quá nhiều đạm làm đảo thải vitamin D qua nước tiểu, trẻ không được bú mẹ đầy đủ cũng là nguyên nhân gây ra còi xương.

Bên cạnh đó, những trẻ ăn dặm sớm và ăn nhiều bột cũng gây tình trạng rối loạn chuyển hóa ức chế hấp thu canxi. Cùng với đó, những trẻ quá bụ bẫm cũng là một yếu tố gây còi xương. Bởi lẽ ở những trẻ này, nhu cầu vềcanxi, phốt pho, vitamin D cao hơn những trẻ bình thường.

-GVCN  quản lý nhóm hs lớp chủ nhiệm và tổng phụ trách đội quan sát chung.

Hoạt động 3 (Học sinh làm ở nhà):

 Xử lý thông tin và xây dựng sản phẩm để tuyên truyền.

-HS thống nhất thông tin thu thập được từ đó sơ đồ hóa thông tin về xương(Tham khảo sơ đồ trang 47 sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 8).

- HS lựa chọn loại hình  sản phẩm tuyên truyền trên giấy Ao hoặc trình bày trên PowerPoin hoặc videoclip.

-GVCN hỗ trợ cho nhóm hs của lớp để hoàn thành sản phẩm.

V.Đánh giá- rút kinh nghiệm

-Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đánh giá(trang 50,51 sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 8).

-Học sinh ghi lại những tình huống phát sinh, kinh nghiệm rút ra và xây dựng ý tưởng mới nộp cho giáo viên.

-GV nhận xét và trao thưởng( một bịch kẹo) cho nhóm trình bày hay nhất.

 

 

 

GIÁO ÁN THAM KHẢO 2

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

 

GIÁO ÁN HOẠT  ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN SINH HỌC 7

CHỦ ĐỀ:  Khám phá về giun đất

 

I.Mục tiêu:

-Biết được đặc điểm hình thái cấu tạo và đặc điểm phân loại của giun đất

- Thiết kế được bình nuôi cấy giun đất để quan sát tập tính và vai trò của giun đất trong trồng trọt.

II.Nội dung và hình thức tổ chức

1.Nội dung:

-Hệ thống kiến thức về giun đất thành sơ đồ (hình thái, cấu tạo tập tính, thức ăn, điều kiện sống, vai trò của giun đất đối với việc cải tạo đất).

-Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của giun đất (yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, dinh dưỡng, tính chất đất như độ pH của đất, kết cấu, các sinh vật sống trong đất khác ....).

2.Hình thức

Tổ chức cho học sinh khối 7 gồm 3 lớp  7A, 7B, 7C, mỗi lớp thành lập các nhóm học sinh thực hiện nuôi cấy giun đất .

III.Chuẩn bị hoạt động

- Địa điểm: Tại phòng bộ môn trường THCS Định Công

- Thành phần: học sinh khối 7.

- Cơ sở vật chất:

+ Giấy Ao, bút, các dụng cụ để HS làm thí nghiệm,

+Hộp nhựa trong suốt, dụng cụ xúc đất, đất

+Mùn (rơm rạ, mùn cưa bã chè, lá mục ,...)

+Giun đất tối thiểu 2 con giun đất

+ Dao nhọn, kéo nhỏ, bao ni lon đen ...

IV.Tiến hành hoạt động

Hoạt động 1:

Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin.

a. Chia mỗi lớp thành 3  nhóm: Tìm kiếm thông tin từ SGK bài 15: Giun đất; bài 16 mổ và quan sát giun đất 

Từng cá nhân trong nhóm tập trung đọc bài 15,16 trang 53-58 sgk sinh học 7 để tìm hiểu về giun đất để tìm hiểu về giun đất:

Kết luận1: Có kiến thức về giun đất: (hệ thống hóa bằng sơ đồ tư duy)

+ Đặc điểm phân loại

+ Tập tính    

+ Đặc điểm hình thái cấu tạo

+ Điều kiện sống và nơi phân bố

b. Tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

 Bước 1:

-HS các nhóm thống nhất lựa chọn sản phẩm bình nuôi cấy giun đất

Thiết kế sản phẩm về chất liệu, thành phần, kích thước, chủng loại giun, nơi thu mẫu,...vào góc giấy Ao

- Trưởng nhóm ý tưởng giống nhau và khác nhau của các thành viên trong nhóm

- Thống nhất nên thêm vào hay bớt đi các ý tưởng về cấu trúc và thành phần sinh vật đã được ghi lại giữa tờ giấy Ao 

Kết luận2:

* Chất liệu : bền chịu lực nhưng đảm bảo được khả năng thoát nước và có thể dễ dàng quan sát được hoạt động của giun trong bình

* Kích thước bình nuôi cấy đảm bảo phù hợp với số lượng nuôi nhưng vẫn phải phù hợp với điều kiện không gian gia đình khi bố trí bình nuôi cấy

* Nơi Thu mẫu: Đất vườn, đất trong chậu cảnh, cửa hàng bán thức ăn cho chim cá

Bước 2: Tiến hành chế tạo bình nuôi cấy giun đất

cả nhóm vẽ bản thiết kế bình nuôi cấy giun đất

Bước 3: Phân công công việc. Phân công mỗi thành viên thực hiện một nhiệm vụ

Chuẩn bị bình nuôi cấy (hộp nhựa trong suốt) tối thiểu 1,5 lít

Chuẩn bị đất (lá khô, rơm rạ, mùn cưa, ..)

Chuẩn bị dao, kéo để gia công

Chuẩn bị giun đất từ 2 đến 7 con 

Hoạt động 2 (học sinh làm ở nhà):

Học sinh gia công bình nuôi cấy theo bản thiết kế

Bước 1: Làm sạch vỏ bình nuôi cấy, để khô, đùng vật nhọn để tạo lỗ thủng thoát nước

Bước 2: Cho vỏ trấu (hoặc xỉ than), đất, lá khô vào bình nuôi vào bình nuôi cấy theo như bản thiết kế cho đến 1/2 thể tích bình

Bước 3: Cho giun đất vào bình qua miệng bình rồi đặt vào chổ tối (dùng bao        tải hoặc nilon đen để che lại)

Hoạt động 3 (học sinh làm ở nhà):

 Học sinh phân chia nhau theo theo dõi chăm sóc, nghi chép, thực hiện hoàn thành sản phẩm  bình nuôi:

Bước 1: Chăm sóc bình nuôi cấy hằng ngày bằng cách vẩy nước theo lỗ thoáng phía trên một ngày 2 lần (như khi tưới cây )

Bước 2: Quan sát bình nuôi cấy mỗi khi vẫy nước và nghi chép vào hai bảng theo dõi

Bước 3: Đánh giá nhận xét: Cả nhóm cùng thảo luận các nội dung sau :

 

 

Stt

Tiêu chí đánh giá

Đạt

Không đạt

Ghi  chú

1

Số lượng

 

 

 

2

Khả năng sống của giun

 

 

 

3

Điều kiện sống của giun

 

 

 

4

Hình thức bình nuôi cấy giun

 

 

 

Hoạt động 4:

Thiết kế bản trình bày báo cáo và trưng bày sản phẩm  sau tiết 16 PPCT sinh học 7 năm học 2017-2018

Bước 1: HS lựa chọn loại hình báo cáo: tờ rơi, bản trình bày, ...

Bước 2: Thảo luận thống nhất nội dung báo cáo

Bước 3: Trình bày báo cáo trước lớp và giáo viên

Bước 4 : Thu thập ý kiến đánh giá bố cục trình bày, tính khả thi ở địa phương

V.Đánh giá- rút kinh nghiệm

-Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đánh giá

+ Cá nhân tự đánh giá: Đóng góp theo mức độ :0,1,2,3,4.

Họ và tên thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ đóng góp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cả nhóm thống nhất tự đánh giá các nội dung bằng cách khoanh tròn vào các mức độ A;B;C; D.

Nội dung

Tinh thần làm việc nhóm

Hiệu quả làm việc nhóm

Trao đổi, thảo luận trong nhóm

Mức độ

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

             

 

 

Gợi ý một số hoạt động cho cấp Trung học

CẤP THCS

TRƯỜNG HỌC

Sưu tầm các tư liệu, tranh ảnh, …về truyền thống nhà trường để chuẩn bị cho ngày hội trường.

Tập làm thủ thư trong một giờ đọc sách.

Tổ chức tham quan di tích lịch sử hoặc nhà tưởng niệm, quê hương của danh nhân mà trường mang tên.

Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và các di tích lịch sử.

Thăm quan các làng nghề truyền thống.

Trồng và phụ trách chăm sóc cây xanh.

Lập mô hình về ngôi trường mơ ước.

Tìm hiểu về đội thiếu niên tiền phong HCM.

VĂN HÓA DU LỊCH

Thăm quan và tập làm người nông dân trong một ngày

Thăm quan và tập làm hướng dẫn viên cho làng nghề Vạn Phúc

Thăm quan dâng hương Văn miếu Quốc Tử Giám

Hội thi bày mâm ngũ quả, tết trung thu

Hội thi cắm trại chào mừng ngày 26/3

Hội thi thiết kế tập san nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Đóng kịch phòng chống HIV/AIDS

Hội diễn văn nghệ

Làm phóng sự ảnh giới thiệu về ngày 22/12

NỘI TRỢ/GIA ĐÌNH

Trang trí phòng ngủ và góc học tập

Cắt tỉa rau, củ, quả và cắm hoa

Lên thực đơn và chế biến theo thực đơn

Trồng và chăm sóc cây

Pha chế đồ uống

GIAO THÔNG

Tổ chức một buổi hội thảo về an toàn giao thông.

Tập làm cảnh sát giao thông đường bộ.

Hoạt động phân luồng giao thông tại cổng trường.

Hoạt động xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ.

THỦ CÔNG NGHIỆP

Tổ chức hướng nghiệp và dạy nghề thủ công nghiệp: thêu, may, đan lát...

Trải nghiệm làng nghề thủ công nghiệp: thăm quan, tìm hiểu, làm các sản phẩm TCN, viết bài thu hoạch.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ngành nghề TCN: làm gốm, chạm bạc, đúc đồng, làm nón, dệt khăn...

Tổ chức buổi tọa đàm: mời nghệ nhân về trao đổi, giới thiệu, giao lưu với học sinh.

Làm video về quy trình làm các ngành nghề thủ công truyền thống.

Tổ chức giới thiệu, làm và bán các sản phẩm TCN do chính học sinh làm ra.

Tổ chức hội thảo về ngành nghề TCN truyền thống.

Sưu tầm những câu ca dao, câu thơ, bài thơ về các ngành nghề TCN.

LÂM NGHIỆP

Thăm quan vườn Quốc gia

Tập làm tuyên truyền viên bảo vệ rừng

Tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng

Chăm sóc cây trồng trong trường

Làm video về vai trò của rừng đối với cuộc sống

Tổ chức Tết trồng cây

Xây dựng tiểu phẩm về vấn đề bảo vệ các loại lâm sản quý

Thăm quan bộ mẫu vật động, thực vật quý hiếm tại Bảo tàng

KINH DOANH/KINH TẾ

Tổ chức hội chợ.

Làm và kinh doanh đồ handmade.

Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình trong 1 tháng.

Câu lạc bộ kinh doanh hướng nghiệp.

Lập kế hoạch kinh doanh căn cứ khả năng tự sản xuất, sản phẩm của địa phương, tình hình thời tiết.

NÔNG NGHIỆP

Gieo trồng và chăm sóc khóm hoa trong khu vườn của lớp

Trồng 1 số cây lương thực ở đồng ruộng

Tập làm công nhân trong trang trại chăn nuôi

Làm phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp

Ngày thu hoạch ở vườn cây ăn quả

Một ngày làm đất ở cánh đồng

Thu dọn vệ sinh ruộng lúa sau thu hoạch

Một ngày ở trang trại trồng rau sạch

CÔNG NGHIỆP

Tổ chức vận hành máy bơm nước

Thực hành sửa chữa những bộ phận đơn giản của xe đạp

Thăm quan xưởng may

Thực hành may quần áo theo ý thích bằng máy may mini

Trải nghiệm một ngày là công nhân chế biến thực phẩm (đóng gói, phân loại,..)

Lắp ráp điện thoại

Trải nghiệm một ngày làm công nhân chế biến cao su (cách lấy mủ….)

 

NGƯ NGHIỆP

Tổ chức sưu tầm tranh ảnh các loại thủy – hải sản.

Tổ chức tham quan các cơ sở chế biến thức ăn từ thủy – hải sản.

Tổ chức tham quan các làng nghề liên quan đến thủy – hải sản.

Tổ chức thi thuyết trình về 1 loài thủy hải sản mà em yêu thích.

Tổ chức thực hành quan sát nội quan, một số bệnh tích ở thủy – hải sản.

Tổ chức cho học sinh nhận biết, phân loại một số loài thủy – hải sản đặc sản ở địa phương cũng như phương hướng phát triển mô hình sản xuất kinh doanh loại thủy – hải sản đó.

Y TẾ

Tập làm y tá (sơ cứu, băng bó vết thương…)

Sơ cứu người bị nạn

Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên

Vẽ tranh tuyên truyền phòng chống HIV-AIDS

Tham gia vệ sinh môi trường xung quanh

Tìm hiểu các cây thuốc chữa bệnh xung quanh

TDTT

Tham gia mô hình Câu lạc bộ các môn thể thao tại trường như cờ vua, bóng đá, khiêu vũ thể thao,..

Tham gia nhảy dân vũ trong các giờ ra chơi giữa giờ

Tham gia hội khỏe phù đổng toàn trường

Thăm quan thực tế một câu lạc bộ thể hình và tham gia tập thử một vài nội dung

Tham gia các diễn đàn tìm hiểu về các nội dung thi đấu thể thao, vận động các bạn cùng đều đặn luyện tập thể dục, thể thao hàng ngày có sức khỏe tốt để học tập tốt

Tham gia chương trìnhhuấn luyện viên nhỏ tuổi” hướng dẫn các em năm dưới 7 động tác thể dục tay không cơ bản

Tham gia giải chạy Hà Nội - thành phố vì hòa bình do báo Hà Nội mới tổ chức

Thăm quan tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trải nghiệm qua cuộc thi chế tạo Rôbốt.

Tham gia cuộc thi viết phần mềm không chuyên.

Trải nghiệm tạo nhà máy chế tạo sản suất máy móc tại địa phương.

Cùng làm kỹ sư chế tạo để cải tiến hoặc chế tạo các thiết bị quanh ta

 

 


Danh mục:

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 55
Năm 2020 : 146.864