Thứ tư, 28/10/2020 - 20:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS xã Bình An
Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học năm học 2018-2019

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học năm học 2018-2019

  PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS BÌNH AN                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       

KẾ HOẠCH

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC

NĂM HỌC: 2018 - 2019

 

             Căn cứ Điều lệ Trường THCS ký ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ GD& ĐT;

          Căn cứ quyết định số 2071/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/6/2017 của BGD&ĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên áp dụng từ  năm học 2017 -  2018;

          Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi;

         Thực hiện Công văn số 653/PGD&ĐT 28/8/2018 của Phòng GD&ĐT Bình Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học: 2018 - 2019;      

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua:

+ Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cuộc vận động: 2 không- 4 nội dung:  Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức Nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp của học sinh.

 + Phong trào:“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Và cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Năm học: Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

- Vận dụng tình hình thực tiễn của trường, địa phương.

Trường THCS Bình An xây dựng Kế hoạch  đổi mơi phương pháp dạy học năm học 2018 - 2019 với nội dung như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Trường THCS Bình An l một trường nằm ở x khu vực II miền núi, cách đường quốc lộ 1A về phía Tây 12Km, là một xã có tình hình kinh tế - xã hội thấp, đời sống kinh tế của nhân dân còn khó khăn nên ảnh hưởng không ít đến phong trào giáo dục của địa phương. Chính vì thế, trường có những thuận lợi và khó khăn sau:

1/ Thuận lợi:

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể và ngành cấp trên.

- Vị trí vai trò giáo dục ngày càng được Đảng, chính quyền, xã hội và phụ huynh quan tâm; đời sống giáo viên ngày càng ổn định yên tâm công tác, học sinh vượt khó trong học tập.

- Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được cải thiện, ổn định, đủ phục vụ cho học tập.

 

2/ Khó khăn:

- Đời sống kinh tế - xã hội của đại đa số phụ huynh học sinh còn khó khăn, một số em học sinh chưa ham học, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học tập của HS; đặc biệt một số phụ huynh ít quan tâm đến giáo dục con em.

- Cơ sở vật chất còn thiếu các phòng thí nghiệm - thực hành  đã xuống cấp.

             - Quy mô lớp nhỏ, số lượng giáo viên ít nên có nhiều khó khăn trong công tác sinh hoạt  chuyên môn và công tác hoạt động phong trào.

II/ TÌNH HÌNH CÁN BỘ GIÁO VIÊN- LỚP- HỌC SINH:

1/ Cán bộ-giáo viên- CNV:  Tổng số: 27  nữ: 12.

                                    Đảng viên 9 -  nữ: 02.

   Cán bộ quản lý: 2 Nữ: 0

   Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 22.  CNV: 3 (hợp đồng: 04)

             * Trình độ chuyên môn đào tạo:

                            + Thạc sỹ: 02 - Nữ: 02.

                 + Đại học sư phạm:    09- Nữ: 06.

                   + Cao đẳng sư phạm: 11- Nữ: 01.

                   + Giáo viên dạy giỏi các cấp: 13- Nữ: 03.

2/ Lớp – Học sinh:

 

Khối

Số lớp

TS HS

Nữ

T.Mới

Con TB

Con mồ côi

HS Khuyết tật

Con D.tộc

Sáu

2

39

14

 

 

 

 

10/2

Bảy

2

56

29

 

 

 

 

11/4

Tám

2

48

21

 

 

 

 

9/0

Chín

2

55

30

 

 

 

 

14/10

Tổng cộng

8

198

94

 

 

 

 

44/16

 

          III/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1/ Những định hướng chung:

+ Quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chỉ thị năm học, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và ngành cấp trên. Đặc biệt là các công văn hướng dẫn, tài liệu đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

+ Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông theo tinh thần NQ số 29 của BGD-ĐT về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, và đổi mới phương pháp giảng dạy - học tập. Giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần thực hiện cuộc vận động 2 không- 4 nội dung của Thủ tướng Chính phủ, từng bước nâng cao đời sống và chất lượng văn hoá  của GV và HS.

+ Đẩy mạnh phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+ Đẩy mạnh việc GV sử dụng ĐDDH trong giảng dạy và hoàn thành 2 phòng thí nghiệm thực hành Hóa - Sinh và Lý- CN đưa vào sử dụng.

+ Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, duy trì việc dạy nghề phổ thông cho học sinh cuối cấp nhằm giúp học sinh biết chọn nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp- THCS.

+ Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và tư vấn tâm lý học đường cho HS trong nhà trường.

+ Duy trì các hoạt động ngoài giờ như hoạt động Đội, TTTD, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và tư vấn tốt tâm lý học đường cho HS …. Nhằm góp phần giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh.

+ Giữ vững số lượng học sinh trên lớp, chống học sinh bỏ học, có biện pháp tích cực huy động học sinh  đi học lại.

+ Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn vốn để phục vụ việc tu sữa, xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động của nhà trường để phục vụ xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

2/ Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy- học:

2.1/ Công tác tổ chức:

- Trong Hội nghị công nhân viên chức, trong cuộc học tập Hội đồng sư phạm nhà trường tổ chức quán triệt trong tất cả giáo viên về chủ đề năm học: “ Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

- Chỉ đạo cho Phó HT phụ trách công tác chuyên môn cũng như hai tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề như: thảo luận xây dựng chuẩn kiến thức, tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng ĐDDH khi lên lớp, đổi mới công tác kiểm tra - đánh giá, dạy tích hợp, xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng, đặc biệt là các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

- Từng giáo viên xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học ( được thể hiện chung trong Kế hoạch bộ môn, có cả những chuẩn kiến thức của từng bài dạy ).

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, đây là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua, khen thưởng.

2.2/ Nội dung kế hoạch:

a/ Xây dựng chuẩn kiến thức vào dạy tích hợp:

- Đầu năm học, tổ chức cho hai tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề xây dựng chuẩn kiến thức cho từng bài, môn trong nhóm để thống nhất thực hiện vuk thao giảng các tiết dạy tích hợp.

- Vào tháng 10/ 2018, tổ chức cho giáo viên hội nghị chuyên đề về tìm giải pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh - hình thức hội nghị thảo luận.

- Trong tháng 11/2018 tổ chức cho cho giáo thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cùng góp ý, xây dựng để chọn ra giáo viên dự thi GV DG cấp huyện.

b/ Sử dụng ĐDDH:

- 100% giáo viên sử dụng ĐDDH khi lên lớp theo quy định và khuyến khích giáo viên làm ĐDDH tự làm nếu không có thiết bị dạy học của bài đó.

- Thực hiện sổ lịch báo ĐDDH và có kế hoạch mượn- trả đúng quy định của công tác thiết bị, có sổ theo dõi, ký mượn- trả rõ ràng.

- Trích kinh phí để mua sắm số ĐDDH bị hư hỏng hoặc thiếu trong thiết bị.

- Tham gia dự thi sử dụng ĐDDH do Phòng GD&ĐT Bình Sơn tổ chức.

c/ Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá:

- Đối với nhà trương, xây dựng kế hoạch và lịch kiểm tra định kỳ, toàn diện:

+ Kiểm tra định kỳ hồ sơ giáo án đối với giáo viên và 2 tổ là 3 lần/ năm.

+ Kiểm tra toàn diện trong giáo viên: 50% số giáo viên trực tiếp giảng dạy trong nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất: 2 tổ chuyên môn kiểm tra đột xuất 2 giáo viên/ tháng, dự giờ: 4 tiết/ tháng, BGH dự giờ 2 giáo viên/ tháng.

- Đối với giáo viên dự giờ: 2tiết/ tháng.

-Giáo viên bộ môn đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo tinh thần tập huấn cũng như chỉ đạo của Ngành.

- Thực hiện công tác kiểm tra, thi cử theo quy định của Ngành :

+ Đề kiểm tra phải chung đề khối lớp và cùng thời gian.

+ Thành lập Ban duyệt đề, kiểm tra đề.

+ Tổ chức chấm , vào điểm tập trung ở văn phòng.

+ Đối vơi các môn Phòng GD&ĐT ra đề phải cắt phách, 2GV chấm/ bài.....theo quy định của Phòng GD&ĐT Bình Sơn.

- Trong đánh giá, chấm điểm GV phải khách quan, công tâm, chính xác.

- Tham gia thi GVDG: 4 GV- Sử dụng ĐDDH: 4GV; GVCNG: 2 GV.

d/ Hoạt động học tập:

- Học và làm bài đầy đủ trước khi lên lớp.

- Thường xuyên đến trường, tham gia học tổ nhóm theo địa bàn dân cư.

- Mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập, sách giáo khoa, đồ dùng cần thiết khác.

- Học tập có phương pháp, có động cơ, có thái độ học tập đúng đắn, có tinh thần tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức là chính.

- Tích cực tham gia đầy đủ trong việc học phụ đạo, học bồi dưỡng để nâng cao trình độ.

- Tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện đạt 20 HS, 1HS cấp tỉnh.

e/ Công tác thi đua:

- Thành lập Hội đồng thi đua-Khen thưởng. Có kế hoạch làm việc cụ thể: 100% GV, các đoàn thể, tổ chuyên môn, nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động và đăng ký thi đua cũng như đăng ký làm theo “ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế, tiêu chí xếp loại thi đua... để đánh giá- xếp loại giáo viên.

- Tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng để tổng hợp và rút kinh nghiệm.

- Liên tục phát động phong trào thi đua theo từng thời điểm.

- Theo dõi đánh giá xếp loại đề nghị khen thưởng kịp thời chính xác.

- Lập, sử dụng, lưu giữ hồ sơ thi đua đầy đủ.

 

 

 

 

2.3/ Xây dựng kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Công việc

Ghi chú

Tháng 8+9

- Tham gia tập huấn đổi mới chương trình , nội dung, phương pháp dạy- học do PGD-ĐT và Sở GD-ĐT tổ chức.

- Phổ biến rộng rãi về đổi mới căn bản, toàn diện GD-DDT với PHHS trong buổi họp PH đầu năm để tạo sự đồng thuận trong lực lượng CMHS.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn thảo luận đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức ra đề qua việc học tập chuyên đề hè 2018.

- GV xây dựng chuẩn kiến thức cho bộ môn, lớp mình dạy và Kế hoạch đổi mới PPDH.

-  Đăng ký xây dựng và tổ chức thao giảng các chuyên đề, giáo viên đăng ký thi giáo viên dạy giỏi, viết SKKN cấp trường.

- Tổ chức dạy học tự chọn, tăng tiết và phụ đạo HS yếu kém.

- Tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức kiểm tra.

 

Tháng 10

- Tổ chức thao giảng về dạy tích hợp, thi viết SKKN cấp trường, thảo luận trao đổi việc đổi mới phương pháp. Qua đó chọn giáo viên tham gia thao giảng cấp huyện.

- Sinh hoạt chuyên môn xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng, đặc biệt là 3 môn Toán, tiếng Anh và Ngữ văn.

- Đôn đốc và nhắc nhở GV trong việc sử dụng ĐDDH.

- Xây dựng danh mục TBDH cần thiết để mua bổ sung

- Cụm chuyên môn triển khai thao giảng chuyên đề huyện, động viên khuyến khích giáo viên tham gia dự giờ ở các cụm chuyên môn khác.

- Các GV thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy- học, thao giảng.

- BD-HSG và HS khi 9 tham gia thi cấp huyện

-  Kiểm tra thường xuyên. Ra đề kiểm tra định kỳ.

 

 

Tháng 11

- Tổ chức thao giảng đại trà thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Các tổ chuyên môn xây dựng các tiết dạy cho các GV tham gia thi GVDG, thi sử dụng ĐDDH cấp huyện, thao giảng cụm.

-  GV tham gia Hội thi cấp huyện

- GV thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy- học, thao giảng minh họa chuyên đề. Qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy-  học.

-  Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, ra đề kiểm tra 15 phút và kiểm tra miệng.

- GV dự thi  dạy tích hợp cấp huyện, tỉnh

 

 

Tháng 12

- Sơ kết rút kinh nghiệm qua việc thao giảng chuyên đề, đánh giá việc ra đề kiểm tra của GV.

- Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, ra đề kiểm tra định kỳ.

- Kiểm tra việc dạy học tự chọn,  HĐNGLL của GV.

- Họp rút kinh nghiệm trong công tác tham gia thi HSG cấp huyện khối lớp 9.

- HS dự thi Khoa học kỹ thuật, vận động kiến thức liên môn dạy học tích hợp  cấp huyện, tỉnh.

 

Tháng 01

- Tổ chức họp sinh hoạt tổ chuyên môn trong việc thống nhất  thực hiện đổi mới phương pháp dạy- học ở một số bộ môn.

- Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của GV ở sổ theo dõi của thiết bị.

- Đôn đốc công tác chủ nhiệm lớp về tình hình học tập của HS.

- Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá việc ra đề kiểm tra học kỳ I.

- Họp tổ chuyên môn đánh gi về kết quả thi HKI của HS để rút kinh nghiệm đối với tất cả các môn học về PPDH bộ môn.

- BD-HSG khối 6,7,8.

 

Tháng 02+03

- Tổ chức thao giảng cấp trường chào mừng ngày thành lập đoàn 26-3.

- Tham gia thao giảng cụm do PGD&ĐT tổ chức.

- Tham gia thi GVDG, ĐDDH cấp tỉnh ( nếu có ).

- Sơ kết việc thực hiện áp dụng SKKN của từng GV để đánh giá, rút kinh nghiệm 

- Kiểm tra  định kỳ học kỳ II

- BD- HSG khi 6,7,8 và tiếp tục thi cấp huyện.

 

Tháng 4

- Sinh hoạt tổ chuyên môn rút kinh nghiệm, đánh giá việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong năm học, thao giảng, chuyên đề ….trong năm học  2016-2017.

- Kiểm tra việc tổ chức ôn tập của GV đối với bộ môn dạy.

- Kiểm tra thường xuyên, ra đề kiểm tra 15', định kỳ học kỳ II.

- Dự rthi HSG khối 6,7,8 cấp huyện.

 

Tháng 5

- Họp tổ chuyên môn đánh gi về kết quả thi HKII của HS để rút kinh nghiệm đối với tất cả các môn học về đổi mới PPDH.

- Các GV tham gia dự thảo kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy- học trong năm học 2019-2020.

- Lấy ý kiến đánh giá nhận xét đề kiểm tra học kỳ II.

- Tổng kết năm học.

- Luyện thi HS vào lớp 10.

 

 

                                                                                                                                               Bình An, ngày 8 tháng 9 năm 2018

                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                      

 

                                                                                                                                                              Hà Văn Sâm           

                                                   

 

KE HOACH DOI MOI PPDH.doc


Danh mục:

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 55
Năm 2020 : 146.864